Elektromobilność – nowe oblicze ekologii

Niezwykle szybki rozwój cywilizacyjny, globalizacja, wzrost populacji sprawiają, że człowiek znalazł się w czasach, w których musi wybierać między ekologią a zniszczeniem. Dziura ozonowa, stale rosnący smog dużych miast, ogromny poziom zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, to charakterystyczne efekty rozwoju technologii minionych wieków. Wymusza to na społeczeństwach nowego sposobu gospodarowania odpadami, nowego rodzaju przetwórstwa, czy po prostu użytkowania różnych rzeczy, które byłoby zgodne z naturą, które by jej służyło a co za tym idzie, by w efekcie służyło również człowiekowi. Od jakiegoś czasu mamy modę na produkty eko. Widać to w sklepach z żywnością, chemią gospodarczą, jak również na rynku odzieżowym, budowlanym, maszynowym, transportowym, czy samochodowym. Budowane są elektrownie wiatrowe, stosowane są coraz powszechniej panele fotowoltaiczne.

Czym jest elektromobilność eko?

Elektromobilność eko w Polsce swoim znaczeniem obejmuje wszystko, co jest związane z napędem elektrycznym. Chodzi tu o takie aspekty jak:

– projektowanie,

– technologia,

– produkcja,

– nabywanie,

– użytkowanie.

Nieodłącznym elementem ekomobilności jest również infrastruktura, jak również wszelkie kwestie społeczne i prawne, które są z nią ściśle związane.

Na naszych ulicach pojawiły się już samochody hybrydowe, elektryczne, autobusy elektryczne, które mają rozmieszczone w dużych miastach swoje stacje ładowania.

Potrzeba dbania o środowisko naturalne

W dawnych czasach, zanim pojawiły się maszyny gospodarcze i przemysłowe, ziemię uprawiano ręcznie. Wiele rzeczy robiono ręcznie, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Stopniowo jednak, w miarę uprzemysławiania się miast i wsi, środowisko naturalne stawało się coraz bardziej zanieczyszczone. W dzisiejszych czasach wyraźnie widzimy, jak bardzo negatywny wpływ ma to na nasze zdrowie i życie. To niejako wymusiło konieczność ochrony środowiska, odejścia od paliw kopalnianych. Usilnie poszukuje się zatem rozwiązań, które zaspokoją zarówno nasze potrzeby czystego powietrza, bujniejszej roślinności, zdrowszej żywności, jak i będą szyte na miarę czasów rozwoju technologicznego.

Elektromobilność eko pozwala łączyć w sobie oba aspekty, ochrony środowiska i nowoczesności. Prace nad tego typu rozwiązaniem trwają nieustannie i są stopniowo wprowadzane do naszego codziennego życia. Pojazdy elektryczne są stale ulepszane. Zmienia się również stopniowo infrastruktura tak, aby stacje ładowania były obecne w większej ilości miejsc zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach czy wsiach.